นักเรียนที่พบปัญหาการลงทะเบียนชุมนุม
17 พฤษภาคม 2560 20:13:21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สำหรับนักเรียนที่พบปัญหาการลงทะเบียนชุมนุม ในภาคเรียนที่ 1/2560

หากถึงขั้นตอนของการระบุเลขประจำตัวประชาชนจริง ไปแล้ว และระบบเกิดขัดข้อง
กรุณาเข้าระบบใหม่ ด้วย "เลขประจำตัวประชาชนจริง" ของนักเรียนเอง
หากไม่ได้ กรุณา ระบุ เลขประจำตัวประชาชนเป็น เลข "0" (ศูนย์) จำนวน 13 หลัก จากนั้นกดปุ่มตรวจสอบข้อมูล
และทำการแก้ไขข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้ตรงตามจริง แล้วจึงดำเนินการเลือกชุมนุมที่สนใจตามต้องการ

ข้อแนะนำในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม 1/2560
15 พฤษภาคม 2560 23:01:16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ยินดีต้อนรับ นักเรียน ทุกท่าน สู่ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
 

ข้อแนะนำในการลงทะเบียนกิจกรรม

1. ในการเข้าระบบลงทะเบียนกิจกรรม ให้นักเรียน คลิกที่เมนู "ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม"
2. ในครั้งแรกที่เข้าระบบ ให้นักเรียน กรอกเลขประจำตัวนักเรียน และระบุเลขประจำตัวประชาชน เป็น เลข "0" 13 หลัก
3. เมื่อระบบทำการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงหน้าต่างให้นักเรียนทำการบันทึกข้อมูล เลขบัตรประจำตัวประชาชน และ วัน เดือน ปี เกิด ลงไป เพื่อใช้สำหรับเข้าระบบในครั้งต่อไป

4. เมื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อย คลิกที่ปุ่ม "ดำเนินการต่อไป" เพื่อดำเนินการลงทะเบียนเลือกชุมนุม ต่อไป
5. หากเคยปรับปรุงข้อมูลแล้ว สามารถกดปุ่ม "ดำเนินการต่อไป" เพื่อเลือกชุมนุมได้เลย
6. หน้าจอบันทึกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน จะปรากฎครั้งแรก และครั้งเดียว ที่ทำการ ตรวจสอบข้อมูล